Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Jak se platí za naše služby

Za poskytnuté služby platí klient úhradu podle platného Sazebníku úhrad za poskytnuté služby.
Za poskytnuté služby mimo území městských obvodů Statutárního města Ústí nad Labem (Město, Severní Terasa, Střekov, Neštěmice), v městech Chabařovice a Chlumec a obci Povrly platí klient úhradu podle platného Sazebníku úhrad (nesmluvené obce). Oba Sazebníky jsou k dispozici v záložce ke stažení.
Cenu stravného určuje dodavatel.
Každá změna v Sazebníku úhrad bude klientovi oznámena 1 měsíc před účinností této změny.
Každá změna v Sazebníku úhrad bude klientovi oznámena 1 měsíc před účinností této změny. Výše úhrad je v souladu s § 3 a 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dle platného Sazebníku úhrad organizace.
Vyúčtování služeb se provádí na základě výkazu práce pečovatelky. Ta k vykazování práce u klienta používá čtečku.
Úhrada za služby a stravné se platí v hotovosti do pokladny pouze do částky 200,- Kč, dále pak poštovní poukázkou, převodem na bankovní účet nebo pomocí inkasa. Klient vždy obdrží před provedením inkasa vyúčtování služby.
Přeplatky za stravné a dovoz stravy je organizace povinna vyúčtovat a vyplatit nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, v němž přeplatek vznikl. Přeplatek se vyplácí klientovi poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet.

PS se poskytuje bez úhrady

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodech b) až d) starším 70 let

Poskytování bezplatných služeb se nevztahuje na fakultativní úkony.
Uplatňuje-li klient právo na bezplatné využívání pečovatelské služby, musí tento nárok doložit osvědčením.

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

Budova UJEP
trolejbus č. 53, 55 – zastávka Krušnohorská
autobus č. 2, 7 – zastávka Hoření

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront