Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Jak žádat o naší službu

Zavedení pečovatelské služby (PS)

Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat ústně či písemně. Pokud je žadatel z cílové skupiny PS a PS má volnou kapacitu, je s ním (popř. jeho zákonným zástupcem) uzavřena písemná Smlouva o poskytování pečovatelské služby.
Pověřený pracovník seznámí zájemce o sociální službu se způsobem a podmínkami poskytování služeb, podá informace o nabídce služeb a o výši úhrady za poskytované služby.
Sociální pracovník a instruktorky pečovatelské služby provedou rozbor potřeb a zdrojů (sociální šetření). Se zájemcem o službu komunikuje pracovník srozumitelně a trpělivě, své informace přizpůsobuje fyzickému a psychickému stavu zájemce. Na základě rozhovoru se zjišťují potřeby zájemce o službu, jeho osobní cíle, představy a očekávání od PS.
Při sepsání Smlouvy je s žadatelem dohodnut rozsah poskytovaných služeb a jejich frekvence.

Zájemci o zavedení PS nás mohou kontaktovat na těchto telefonních číslech:
sociální pracovnice: 475 210 631, 774 911 950
instruktorky PS: 475 210 631, 774 405 211, 774 405 210, 727 901 057

Ukončení pečovatelské služby

Službu lze ukončit:
a) na vlastní žádost klienta
b) úmrtí klienta
c) po porušení smluvních podmínek klientem
d) pokud klient nevyužívá po několik za sebou jdoucích měsíců bezdůvodně služby

Ukončení služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou definovány ve Smlouvě uzavřené mezi klientem a poskytovatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Masarykova 781/318, 400 01 Ústí n. L.

Trolejbusová zastávka č. 54 a 56
Kpt. Jaroše, směr Všebořice
(v bývalém zdravotnickém středisku Bukov)

Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront