Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Pomoc při zvládání běžných úkonů

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Cílem je zajistit přísun potravy a pití klientovi, který si toto nemůže zajistit sám tak, aby nedošlo k dehydrataci nebo podvýživě klienta.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Jedná se o pomoc při oblékání (např. převlékání z nočního prádla do denního, oblékání při pomoci u hygieny aj.) a svlékání včetně speciálních pomůcek dle jeho potřeb (bandáž, ortéza, korzet, navlečení elastických punčoch, výměna inkontinenční pomůcky,...).

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Tento úkon zahrnuje pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík dle jeho přání a potřeb.
U částečně mobilního klienta – pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík, přesun klienta z lůžka na vozík a z vozíku na lůžko.
U úplně imobilního klienta - je úkon poskytován pomocí zvedáku (pokud má klient domácnost vybavenou zvedákem) nebo za pomoci druhé osoby (druhé pečovatelky, rodinného příslušníka apod.). Postel klienta by měla být dostatečně vysoká nebo polohovací, vybavená hrazdičkou, přístupná ze tří stran.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Cílem je zajistit klientovi pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
Úkon zahrnuje doprovod klienta po bytě (z jedné místnosti do druhé, např. WC) nebo po domě (doprovod ke schránce, do sklepa aj.) formou přímého doprovodu (klient se pečovatelky drží, pečovatelka klienta podpírá), nebo formou nepřímého doprovodu (pečovatelka pokyny směřuje klienta, otevírá a zavírá dveře, případně upozorňuje na překážky).

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

Budova UJEP
trolejbus č. 53, 55 – zastávka Krušnohorská
autobus č. 2, 7 – zastávka Hoření

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront