Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Stížnosti na naše služby

Své stížnosti, žádosti, připomínky a kladná hodnocení mohou klienti, příp. zainteresované osoby, přednést zaměstnancům ústně, telefonicky nebo v písemné podobě, a to i anonymně, zaslat na adresu PS (v tištěné nebo elektronické podobě) anebo je vložit do schránky PS, která je umístěna na budově u vchodu.
Stížnost musí být prošetřena s maximální rychlostí bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů. V případě, že skutečná lhůta překročí daný termín, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele o této skutečnosti a důvodech písemně. Na anonymní stížnosti PS odpovídá formou otevřeného dopisu umístěného na webových stránkách PS.
Stížnosti jsou brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality poskytované služby.

Klient je oprávněn kdykoliv podat písemnou nebo ústní stížnost související s poskytovanými službami:
a) ředitelce PS Bc. Dittě Hromádkové či její statutární zástupkyni Janě Kosíkové (telefon 774 405 206)
b) sociální pracovnici, koordinátorce PS nebo instruktorkám PS

V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti, má stěžovatel možnost obrátit se na nadřízený orgán nebo na instituci sledující dodržování lidských práv:
- Zřizovateli PS: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem. Zde se může stěžovatel obrátit na vedoucího odboru městských organizací a školství nebo na odbor kontroly či odbor sociálních věcí (telefon 475 241 111)
Krajský úřad Ústeckého kraje: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02 odbor sociálních věcí (telefon 475 675 111)
- MPSV: Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové (telefon 950 196 585)
Kancelář veřejného ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno (telefon 542 542 111)
Český helsinský výbor: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (telefon 220 515 188)

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

Budova UJEP
trolejbus č. 53, 55 – zastávka Krušnohorská
autobus č. 2, 7 – zastávka Hoření

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront