Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti.

Cíle

Cílem PS je klient, který:
- zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
- má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
- udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím,
- má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.

Krátkodobé cíle PS (do konce roku 2022):
- rozvoj informovanosti o PS občanů v regionu
- rozšíření nabídky služeb o aktivizační činnosti nejen v DPS, ale i pro klienty v terénu
- rozšíření nabídky služeb o půjčovnu kompenzačních pomůcek pro naše klienty

Cílová skupina

PS poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území městských obvodů Statutárního města Ústí nad Labem (Město, Severní Terasa, Střekov, Neštěmice) a v městech Chabařovice, Chlumec a v obcích Povrly, Ryjice, Libouchec, Velké Chvojno, Petrovice a Telnice.

Cílovou skupinou jsou:
- senioři, tedy lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, částečně samostatní, ale pro setrvání ve svém domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby
- osoby od 18. let věku se zdravotním postižením, jehož dopady je činí osobou závislou na pomoci jiné osoby
- rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

Budova UJEP
trolejbus č. 53, 55 – zastávka Krušnohorská
autobus č. 2, 7 – zastávka Hoření

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront