Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Zajištění stravy

Dovoz teplého oběda

Je zajištěn dle platných hygienických norem. Oběd se dováží pouze v termojídlonosičích, které je možné si zakoupit nebo pronajmout od PS (viz pronájem jídlonosičů – fakultativní činnosti). Za čistotu nádob zodpovídá klient. Pokud není schopen klient čistotu nádob zajistit, lze si tuto službu objednat u PS.
Odhlášení a přihlášení stravy se provádí do 7:30 hod den předem. Pokud klient neodhlásí stravu do uvedeného času, účtuje se stravné i dovoz.
Rozvoz stravy je prováděn v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. Strava je určena k okamžité spotřebě. Oběd klientovi osobně předá pečovatelka, nelze jej ponechat za dveřmi. Klient je povinen oznámit PS, že nemůže z vážných důvodů oběd převzít osobně (např. návštěva lékaře). V takovém případě lze dohodnout zanechání stravy u osoby, kterou si klient určí (např. soused).
PS rozváží stravu: normální, neslanou, diabetickou, žlučníkovou.
Nelze si vybrat z jídelníčku.

Chlazená strava vakuově balená

Klient si tuto stravu objednává předem a má na výběr z několika jídel. Vakuovaná strava se dováží každý patek a je určena především na víkendy a svátky. Způsob uchovávání a datum doporučené spotřeby je uveden na obalu stravy.

Pomoc při přípravě jídla a pití

Cílem je zajistit pomoc při ohřátí a podání jídla nebo při přípravě studeného jídla z hotových pokrmů. Do tohoto úkonu spadá i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel (např. míchaná vajíčka, krupicová kaše atd.). Tento úkon se poskytuje zejména pří podávání stravy ráno a večer.

Příprava a podání jídla a pití

Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny či večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek.

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

Budova UJEP
trolejbus č. 53, 55 – zastávka Krušnohorská
autobus č. 2, 7 – zastávka Hoření

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront